Sundhedspersonales holdning til at arbejde med seksuel sundhed, en kvantitativ undersøgelse blandt ansatte i primær sektor. 

I foråret færdiggjorde Jeg er master i sexologi fra Aalborg universitet – en undersøgelse foretaget blandt medarbejdere i primærsektor, hovedsagligt assistenter og hjælpere- undersøgelsen kan rekvireres på Maria@godomsorg.dk eller på tlf 26235061

 

Formål: at undersøge, i hvilket omfang der blandt sosu-personalet i primærsektor findes barrierer for at inddrage det seksuelle aspekt i den sundhedsfremmende indsats over for de ældre borgere.

Metode: kvantitativ undersøgelse 217 har besvaret Spørgeskemaet  til uddannet plejepersonale, på baggrund af oprindeligt udviklet spørgeskema: ”Students attitudes Towards addressing Sexual health” (areskoug-Josefsson, 2017)

Resultater: Emnet berøres først, når det rent faktisk bliver et problem

Tid og forventninger gør, at emnet ikke tages op – generelt

I denne undersøgelse angives tid dog ikke som en primær barriere for at tale om seksualitet – muligvis fordi der i primær sektor er mulighed for en mere optimal kontakt og tid mellem personalet og den ældre borger

Betydelig del (gns. ¼) af plejepersonalet føler sig ikke tilpas med samtale vedrørende seksuel sundhed, herunder diskussion af seksuelle emner og seksualitet

Mænd føler sig gns. Mere tilpas end kvinder

Køn og kulturel baggrund er mere afgørende end alder og seksuel orientering

Under 1/3 mener, at de har tilstrækkelige kompetencer til at samtale om seksuel sundhed med borgerne

Gab mellem sundhedspersonalets kompetencer og de kompetencer, de selv mener, de bør have inden for området – væsentligste årsag til, hvorfor de ikke føler sig tilpas i samtaler vedrørende seksuelle emner med borgere

Som ældre træder andre aspekter af seksualitet frem – hensigtsmæssigt med beskrivelse hvilke ønsker man har i et ældrelivSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *