Priser

Oplæg omkring seksualitet og hudsult af 1½ times varighed

Et inspirerende oplæg til at inkludere borgerens seksualitet som en del af helhedsplejen i hverdagen.

Pris: 3000 kr.

Kursus dage

Kursus dage hvor der:

  • fokuseres på  pædagogiske og sundhedsfaglige tilgange ved uhensigtsmæssig  seksualiserende adfærd
  • arbejdes i dybden med aktuelle problematikker på Jeres arbejdssted
  • gives konkrete forslag til tiltag på Jeres arbejdsplads

Pris pr dag: 10000 kr. – rabat ved køb af et længere tilrettelagt forløb

 Supervision

supervision i grupper eller 1:1 ved aktuelle problemstillinger 2 timer pr. gang

Pris: 3000 kr. pr session