Hudsult – Demens og andre skader i hjernen

Seksualitet er en del af livet og hvis et menneske af den ene eller anden årsag bliver afhængig af et omsorgstilbud, vil de stadig have behov for at kunne udleve sin seksualitet i en eller anden form.

Hudsult

Vi har som mennesker brug for berøring og mange mennesker der bor på plejecentre og bosteder oplever meget lidt berøring, hvilket kan betegnes som hudsult. Hvis et menneske oplever mangel på berøring og intimitet kan det føre til både fysisk og psykisk ubehag. hvilket kan påvirke ens adfærd i en uhensigtsmæssig retning og føre til konfliktet mellem personalet, pårørende og det menneske der har brug for omsorg.

DEMENS og andre skader i hjernen

Demens eller skader på hjernen som følge af blødninger eller traumer kan flytte og udvide grænserne for, hvordan ”man opfører sig”, hvilket kan føre til utallige konflikter, grænseløs adfærd, men også krænkende adfærd fra medarbejdere mod de mennesker de er ansat til at drage omsorg for.

Hvis et menneske rammes af en sygdom i hjernen, kan det ændre den måde man, sædvanligvis, har været på i sit liv. Flere og flere mennesker får stillet en demensdiagnose, og antallet af familier, der lever med konsekvenserne af demens, er derfor også stigende. For nogle mennesker der rammes af demens, kan deres adfærd påvirkes i en uhensigtsmæssig seksualiserende retning og føre til konflikt mellem personalet, pårørende og det menneske der har brug for omsorg. For både det enkelte menneske og deres pårørende kan det være en stor udfordring at leve med demens i familien. Mange oplever det som en udfordring, når hverdagen forandres, og ens hjem ændres til en arbejdsplads. Eller hvis ens nærmeste flytter i en plejebolig.

Mennesker der rammes af demens forandrer sig og opleves ofte ikke som den person de var før. Det kan betyde betydeligt tab berøring og intimitet. Måske har man også mistet ægtefælle og gode venner og en del vil opleve at det meste berøring de får er den professionelle i forbindelse med personlig hygiejne. Det kan føre til tilbagetrækning, tristhed eller voldsom fysisk eller verbal adfærd.

Det kan være voldsomt belastende at være vidne til andre menneskers udadreagerende adfærd, og der kan hurtigt udvikle sig et usundt magtforhold, mellem personalet og enkelte beboere.

Ved korte forløb f.eks. hospitalsindlæggelse eller i aflastningsenheder, vil man som personale stå overfor et menneske man ikke kender, ej heller deres baggrund. Ligeledes ofte stå i den situation, at der ikke er personale der kender borgeren godt, til at oversætte en evt. uhensigtsmæssig adfærd.

 

Personale på plejecentre og hospitaler

Mennesker med seksuelle behov kan være vanskelige at forholde sig til. Specielt når vi møder dem i en professionel kontekst. Her kan aldersforskel, blufærdighed, manglende sprog, adfærd, tid og etnicitet være nogle af de ting, som gør det svært at snakke med et andet menneske om berøring og intimitet.

Ved at tale om situationer, hvor disse barrierer kan opstå, kan man som personale få et mere trygt rum at skabe jeres egne rammer på arbejdspladsen.

Som deltager på et af vores kurser vil du gå fra oplægget med ny inspiration til forandring af situationer, der tilsyneladende er kørt af sporet. Du vil blive bedre til at arbejde målrettet med berøring og du vil blive bedre til at arbejde konflikt nedtrappende. Du vil ligeledes blive bevidst om dine egne grænser og få redskaber til at sætte dem, uden at krænke borgeren eller patienten.