Seksualitet
Kurser og undervisning
Sundhed pædagogik psykiatri

Seksualitet

Seksualitet er en del af alle menneskers liv og og for mange mennesker en vigtigt del, der forandrer sig livet igennem. Seksualitet er ikke summen af vores erotiske oplevelser, men i høj grad også behovet for intimitet og berøring. Hvis dette udelukkes af vores liv, pga. sygdom, ensomhed eller indlæggelse kan vores adfærd forandres i en sådan grad, at andre mennesker tager afstand fra os eller føler sig krænkede og dermed starter en ond spiral, hvor ens basale behov ikke opfyldes. Hvis et menneske af den ene eller anden årsag bliver afhængig af et omsorgstilbud, vil de stadig have behov for at kunne udleve sin seksualitet i en eller anden form.

Personale på plejecentre og hospitaler

Menneskers seksuelle behov kan være vanskelige at forholde sig til, specielt når vi møder dem i en professionel kontekst. Aldersforskel, blufærdighed, manglende sprog, adfærd, tid og etnicitet kan være nogle af de ting, som gør det svært at snakke med et andet menneske om berøring og intimitet. Ved at tale om situationer hvor disse barrierer kan opstå,  får man som personale et mere trygt rum til  at skabe jeres egne rammer på arbejdspladsen Læs mere om vores oplæg her

Hudsult

Vi har som mennesker brug for berøring og mange mennesker der bor på plejecentre og bosteder oplever meget lidt berøring, hvilket kan betegnes som hudsult. Hvis et menneske oplever mangel på berøring og intimitet kan det føre til både fysisk og psykisk ubehag. hvilket kan påvirke ens adfærd i en uhensigtsmæssig retning og føre til konflikter mellem personalet, pårørende og det menneske der har brug for omsorg.

Seksualitet i gennem livet

Demens og andre skader i hjernen

Hvis et menneske rammes af en sygdom i hjernen, kan det ændre den måde man, sædvanligvis, har været på i sit liv. Flere og flere mennesker får stillet en demensdiagnose, og antallet af familier, der lever med konsekvenserne af demens, er derfor også stigende.

For både det enkelte menneske og deres pårørende kan det være en stor udfordring at leve med demens i familien. Mange oplever det som en udfordring, når hverdagen forandres, og ens hjem ændres til en arbejdsplads. Eller hvis ens nærmeste flytter i en plejebolig.

For nogle mennesker der rammes af demens, kan deres adfærd påvirkes i en uhensigtsmæssig seksualiserende retning. Dette kan føre til konflikt mellem personalet, pårørende og det menneske der har brug for omsorg.

For både borgere og pårørende kan det være en stor hjælp hvis plejepersonalet er trænet i at undgå konfliktoptrappende adfærd. For plejepersonalet kan det højne arbejdsglæden hvis man har den viden der er nødvendig. Således at den ældres seksualitet vægtes lige så højt som andre basale behov.

 

Læs mere om vores oplæg her